NOVOSTI


Novost u našoj ponudi su PANORAMA LAMELE SA REŠETKAMA I MREŽICOM ZA KOMARICE!


Specifičnosti ovog sistema su: neusporedivo više prozračnosti (80%), ugradnja komarica, prodaja u modulima, ...

saznajte2


>>> TRAŽIMO DISTRIBUTERE ZA PRODAJU ROLETA I KOMARICA NA PODRUČJU CIJELE HRVATSKE!

 

Kontaktirajte nas! 

 


akcija2


Kako ste čuli za nas?

DODATNI SAVJETI

 • Sastavni dio naših proizvoda su visokokvalitetni okovi svjetski poznatog njemačkog proizvođaća ROTO. Za pravilno rukovanje pridržavajmo se slijedećih uputa:
  Položaj 1 – ručka na prozoru stoji prema dolje – zatvoreni položaj
  Položaj 2 – vodoravni položaj ručke – zaokretno otvaranje
  Položaj 3 – ručka na prozoru stoji prema gore – otklopno otvaranje
  Sigurnosni osigurač spriječava pogrešno rukovanje sa krilom, odnosno ručki onemogućava zakretanje dok je prozor otvoren.
 • Ne izlažite prozorska krila dodatnim opterećenjima na način da se npr. na njih naslanjate, odnosno da ih dodatno opteretite. Prilikom dodatnog opterećenja postoji mogućnost oštećenja britvela, odnosno šarki.
 • Osigurajte stolariju od naglog i silovitog zatvaranja, odnosno propuha koji može u jačem naletu izazvati oštećenja na profilu i pucanje okova. Između krila i štoka ne stavljajte nikakve predmete kada je stolarija otvorena jer u slučaju naglog zatvaranja dolazi do izobličenja profila.
 • Vrlo je važno skinuti zaštitnu foliju koja se nalazi na profilu. Ako ne učinite odmah, bilo bi poželjno što prije, odnosno nakon svih građevinskih radova da Vam se ne bi oštetio profil. Ukoliko folija duže vrijeme stoji na suncu, ona zapeče i kasniji postupak skidanja je puno teži.

Zbrinjavanje otpada

Prema Pravilniku o gospodarenju građevinskim otpadom, odnosno otpadom koji ostaje nakon skidanja stare stolarije zabranjeno je odlaganje građevinskog otpada na gradilištu odnosno na lokacijama koje za to nisu predviđene. Otpad je potrebno odnijeti na za to predviđene deponije smeća.